Trackbacks and pingbacks

  1. Cách điều chỉnh trường khí vào nhà bằng ví dụ thực tế
    […] Tà khí luôn lao thẳng qua cổng vào tới cửa sổ của nhà. Tác giả đã dùng Phù Nhất…

1 comment

  1. […] Tà khí luôn lao thẳng qua cổng vào tới cửa sổ của nhà. Tác giả đã dùng Phù Nhất Thiện đặt ở tường cổng và một án sơn là chậu cây cảnh đặt ngoài cửa sổ ở […]

Để lại phản hồi