Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. Bài viết liên quan22/03/2016 Yêu cầu của một ngôi nhà theo phong thủy học28/09/2016 Tìm kích thước hợp […]

Dr Seuss