Trackbacks and pingbacks

 1. Ứng dụng một số loại Phù thông dụng
  […] c) Dùng gương: Có thể là gương phẳng, gương Tiên Thiên Bát Quái các loại. (Xem thêm tại đây).…
 2. Gương Tiên thiên Bát quái lồi
  […] Bài trước : Điều chỉnh Khí vào nhà bằng hệ Gương […]
 3. Chuyển cửa chính khi không hợp tuổi
  […] + Đặt gương Tiên thiên bát quái (xem chi tiết tại đây) […]
 4. Tách khí và chẻ khí để điều chỉnh trường khí vào nhà
  […] Bài sau : Điều chỉnh Khí vào nhà bằng hệ gương. […]

4 comments

 1. […] Bài sau : Điều chỉnh Khí vào nhà bằng hệ gương. […]
 2. […] + Đặt gương Tiên thiên bát quái (xem chi tiết tại đây) […]
 3. […] Bài trước : Điều chỉnh Khí vào nhà bằng hệ Gương […]
 4. […] c) Dùng gương: Có thể là gương phẳng, gương Tiên Thiên Bát Quái các loại. (Xem thêm tại đây). […]

Để lại phản hồi